Like this event

Högamonleden

Från Vidablick går leden genom Backamoskogen över Domneån och vidare förbi Domneåns naturreservat. Därefter tar vi oss under väg 195 och vandrar vidare upp mot höjderna väster om Bankeryd.

Vid Österlid börja stigningen upp till Högamon, här har man en härlig utsikt över Bankerydsdalen på vägen upp. Efter Mohemmet vid tre-led-krysset ansluter vi, ett stycke, till Bankerydsleden förbi vindskydden och Kleinafallet där du har en vacker utsikt över Klerebodammen. Här finns även möjlighet att grilla eller äta din matsäck. Vid vindskydden finns även toalett och papperskorg.

Flera gamla torpmarkeringar passeras och leden erbjuder fin utsikt över delar av Bankeryd, tag gärna med kameran! Efter Högamon går leden utmed de gamla vattenrören som leder vattnet från Klerebodammen till kraftverket i Aledal. Därefter vänder leden tillbaka och sista biten går den utmed Attarpsdammen för att sedan följa Lillåleden och Furuvikspåret tillbaka till Vidablick.

Längd: 14 km
Spårmarkering: Röd

Spårcentral, grillplats och parkering finns på KFUM Gården Vidablick. Avståndsmarkeringar finns utmed denna led.