Dunkehallaleden

Området kring Dunkehalla hade förr en viktig funktion inom industrin, idag är det en naturskön plats med möjlighet att vandra längsmed ån.

Dunkehallaleden går i Dunkehallaåns dalgång från Kortebovägen vid Vätterstranden till Dalvik på Jönköpings västra höjder. Det är en promenad på drygt en kilometer, delvis i brant stigning med trappor.

I dalgången grundlades Jönköpings första industrier för flera hundra år sedan.Det var bland annat här som ett gevärsfaktori fanns, och som senare flyttade till Huskvarna och blev Husqvarna vapenfabrik AB. Leden fortsätter genom Dalviksparken och vidare till Klämmestorp där Hallbyleden ansluter.

Vid Klämmestorp finns också ridstigar och vägar som nyttjas av Jönköpings Fältrittklubb. Den vackra och i södra Sverige ovanliga harren är en fisk som leker vid Dunkehallaåns mynning.