Like this event

Dunkehallaleden

Området kring Dunkehalla hade förr en viktig funktion inom industrin, idag är det en naturskön plats med möjlighet att vandra längsmed ån.

Många av vandringslederna runt om i Jönköping går genom historiska platser och blir i sig en sevärdhet. Leden i området Dunkehalla är inget undantag. Dunkehallaleden går i Dunkehallaåns dalgång från Kortebovägen vid Vätterstranden till Dalvik på Jönköpings västra höjder. Det är en promenad på drygt 2.7 kilometer, delvis i brant stigning med trappor. Promenadstråket hittar du inte långt i från Jönköping centrum, kopplingen mellan Vätterstranden och dalgången gör att du kan gå från Resecentrum för att komma till Dunkehallaleden. Parkera kan du göra i city och gå till starten eller parkera vid Stadsparken för några minutes promenad till starten. Leden fortsätter genom Dalviksparken och vidare till Klämmestorp där Hallbyleden ansluter.

Vid Klämmestorp finns också ridstigar och vägar som nyttjas av Jönköpings Fältrittklubb. Den vackra och i södra Sverige ovanliga harren är en fisk som leker vid Dunkehallaåns mynning.

Historien kring Dunkehallaleden

Många av sevärdheterna i Jönköping har en koppling till industrihistoria och denna led är inget undantag. I dalgången grundlades Jönköpings första industrier för flera hundra år sedan.Det var bland annat här som ett gevärsfaktori fanns, och som senare flyttade till Huskvarna och blev Husqvarna vapenfabrik AB.