Like this event

Vattenledningsparken

Vattenledningsområdet är beläget sydväst om Jönköping. Här finns tre infiltrationsdammar med fontäner från 1865. Fontänerna sprutar vatten året om tack vare grundvattnets självtryck. I detta variationsrika strövområde finns mycket att upptäcka, bl.a. branta berg, bäckar, källflöden, många stigar och skyddande granskog.

Vattenledningsparken med Åsendammen, är Jönköpings första vattenverk. Åsenverket försåg Jönköpingsborna med dricksvatten från 1864 till 1958. Innan dess hämtade man vatten från Vättern, vilket omintetgjordes när järnvägen anlades. Vid förra sekelskiftet var Vattenledningsparken ett uppskattat turistmål med vacker utsikt, porlande fontäner och en behagfull miljö. Området är riksintressant för kulturminnesvården och hör till de tidstypiska skeenden av en modern stads framväxt på 1800-talet.

Åsenverket togs ur drift 1958. Tjugo år senare var dammarna förfallna och parken igenvuxen, vilket uppmärksammades av allmänheten och hembygdsföreningen. Man beslutade då att ställa i ordning området som natur- och rekreationspark. Lagom till Jönköpings 700-årsjubileum 1984 var stigslingor röjda, fontänerna fungerade och utsikten återställd. På så sätt blev Vattenledningsparken och dess natursköna omgivning ett uppskattat besöksmål.

Här finns parkering, grillplatser och promenadstråk.