Like this event

Uvaberget och Ramlaklint

Gammelskog eller vacker sjöutsikt, Uvaberget och Ramlaklint bjuder dig på båda. Här hittar du även orörd, tät skog och ett rikligt djurliv. De båda bergen ligger i området Vätterbranterna som är ett unikt biosfärområde med vacker och majestätisk natur.

Uvaberget och Ramlaklint är två intressanta berg belägna norr om Lekeryd och väster om Ramsjön i området Vätterbranterna. Vätterbranterna är ett unikt område med djupa sjöar och skogsbeklädda bergssidor. Dessa bergssidor är branta berg med höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Uvaberget och Ramlaklint är inget undantag. Det ena bjuder på gammelskog, det andra på vacker sjöutsikt. Här hittar du även, uttöver fantastiska berg, vacker, orörd natur och ett rikligt djurliv.

Orörd natur

På Uvaberget växer höga och grova granar, varav några är så gamla som 130 år. Området är orört, bara de träd som kastats omkull av vinden har i vissa fall tagits om hand. Berget består av flera toppar där den högsta ligger 60 meter över sjöns yta. På hällmarken i bergets högsta partier växer tallskog, också den gammal och orörd.

Ramlaklint är en relativt lättillgänglig 70 meter hög klippa som reser sig majestätiskt över Ramsjön. På klippans östra sida faller ett imponerande, nästan lodrätt, stup. Från detta stup har flertalet jätteblock lossnat och lagt sig på kant och skapar ett natur-konstverk liknande flera höga hus av sten. Även på detta berg kan du hitta tät, orörd skog, främst grova tallar med inslag av gran och lövträd.

Vandra och bada

I området finns det flera vältrampade strövstigar och är du badsugen finns det goda badmöjligheter i reservatets sydöstra hörn. I anslutning till naturreservatet och de två bergen finns även parkeringsplats samt rastplats.