Like this event

Biosfärdled Uppgränna

Om du tar en promenad på Biosfärled Uppgränna så får du uppleva mycket!

I nordöstra hörnet av leden ligger naturreservatets parkering. På denna plats finns det skyltar uppsatta av Länsstyrelsen som berättar om flora, fågelliv och sandstensbrytning. Från parkeringen går man längs med och över vägen för att komma in i ravinen. Början av leden är ganska lättillgänglig så det går att ta sig ca 200 meter längs med bäcken i ravinen. Från parkeringen kan man också gå ner till Vättern på stigar, trappor och spänger. Här kan man slå sig ned på den steniga stranden och njuta av vyerna.

På Östra sidan ligger Byagården och Byaträffen som båda sköts av Byalaget i Uppgränna. Det finns en del sevärdheter längs med vägen, som för övrigt är samma sträckning som Franciskusleden.

Det finns två alternativ i norra delen. Genom Naturreservatet Girabäcken eller på en arbetsväg över åkern. Att gå längs med bäckravinen är en fantastisk naturupplevelse! Det är smala stigar, spänger och backar. Floran i bäckravinen är rikt varierad. Här växer många olika slags träd och örter. Man kan också se och höra många olika fågelarter. Länsstyrelsen har satt upp skyltar om naturen och om det sandstensbrott som fanns här vid sekelskiftet 1800 -1900 talet. Stigen över åkern bjuder på en fantastisk utsikt över det öppna landskapet. Här kan du se Vättern, Visingsö, Västergötland, branterna, Brahehus med mera. Marken är privat men du är välkommen om du går eller cyklar.

Västra delen är ”Turistvägen”. Det är en del av gamla riksettan som är brunskyltad som turistväg av trafikverket.

Biosfärleden är 4,1 km i skiftande underlag. För karta se här