Like this event

Invigningen av Jönköpings Teater

Tidigt 1900-tal efterfrågades en alltmer modern arena för teater och bio av befolkningen, inom ett par år skulle den önskan komma att bli verklighet.

Den 2 december 1904 invigs den ståtliga byggnaden på Hovrättstorget - Jönköpings Teater. Invigningsfesten inleds med en middag i teaterrestaurangen med ett 30-tal personer där bland annat den dåtida landshövdingen Hjalmar Palmstierna finns närvarande. Efter middagen håller teaterstyrelsens ordförande och landshövdingen tal. De berättar om teaterns historia och om den ljusa framtid som den nya teatern kommer bära med sig.

Kl. 19:30 börjar själva invigningen, salongen fylls till bredden och människor är högtidligt uppklädda. Det hörs tydligt hur människorna i salen fylls av beundran över den vackra teatern. Invigningsfesten öppnar upp med musiken Festoverture av Foroni utförd av Andra Götas musikkår. Teaterdirektören läser därefter en längre prolog om kärleken och förväntan till allt som kommer äga rum på scenen. Efter prologen framförs skådespelet Bröllopet på Ulfåsa av Frans Hedberg. Skådespelet beskrivs i tidningen Smålands Allehanda såhär: ”Det må dock vara sagt att spelet gick både jämt och raskt, rollfördelningen var väl träffad.”.

Smålands Allehanda delgav även en recension kring teaterns dekor vid invigningen:
”Teatersalongen ter sig enligt enstämmiga uttalanden synnerligen inbjudande. Den är ej överlastad med guld utan man har sökt åstadkomma en för ögat behaglig och angenäm färgverkan. Parkettväggarna äro hållna i rött under det att radernas bröstvärn, vilka äro rikt ornerade med gipsornament, hava en mild, grönaktig ton med gipsornamenten i vitt samt några livsverk i guld.”

Invigningen av teatern beskrivs som en succé där allt fungerade som det ska, i en vacker byggnad med ett väl genomfört framträdande.