Like this event

Jönköpings Teater

Att komma in i en anrik teatersalong kittlar ens sinnen. Det är pampigt för ögat och publikens sorl letar sig in i varje skrymsle och vrå. Sammetslena stolar och vackra kulisser. Högt i tak ger ljud och röster rymd. Förväntningarna stiger. Ett intensivt strålkastarljus, levande toner eller bara några mjuka steg mot scengolvet, lockar en in till en plats som är här och nu. Äkta ögonblick, skådespel och ljuv musik skapar bestående minnen. Det här är en välbevarad pärla och stadens piggaste 100-åring. Välkommen till Jönköpings Teater!

Här har storheter som Harriet Bosse, Inga Tidblad, Gösta Ekman den äldre och Karl Gerhard med flera skådespelat. Martin Öhman, som under 1920- och 30-talen var en av Sveriges internationellt mest kända operasångare, har också uppträtt på teatern.

Tillfälliga teaterföreställningar förekom i Jönköping redan under 1600-talet. Därefter började resande teatersällskap mer regelbundet åka runt i landsorten och besökte då Jönköping. Lokalerna var tillfälliga. Den tidigaste fasta teaterlokalen i staden är från omkring 1770.

På samma tomt vid Hovrättstorget där Jönköpings Teater står idag, fanns redan 1825 ett teaterhus av trä. Det revs och i början av 1900-talet fick stadsarkitekten August Atterström uppdraget att rita ett nytt teaterhus. Den gamla trästaden skulle enligt riktlinjerna förnyas och ersättas av en stenstad. Att anpassa en nybyggnad vid stadens gamla torg visade sig svårt. Huset fick ritas om fem gånger och höjas med en våning. Många protesterade mot teatern, som ansågs alldeles för stor för att passa in på torget med de lägre 1600-talsbyggnaderna Hovrätten och Gamla Rådhuset.

Under lång tid var August Atterström den ende skolade arkitekten i länet. Han var väl bekant med tidens stilriktningar och gjorde många av Jönköpings mest kända byggnader; bland andra Idas skola, Torpaskolan och Per Brahegymnasiet.

I december 1904 invigdes Jönköpings Teater med föreställningen ”Bröllopet på Ulvåsa”. I husets södra del inrymdes teatern och i den mellersta och norra delen restaurang, butiker och bostäder. Några år senare byggdes bostäderna om till ett hotell, nuvarande Grand Hotel. 1932 kombinerades teatern med en biograf, Teaterbion. Den fick läggas ner i början på 1970-talet eftersom konkurrensen från TV blev alltför stor.

Fördelat på parkett och två balkonger har Jönköpings Teater 353 sittplatser. Det finns en intim känsla mellan dem som står på scenen och publiken. Scentekniken har följt med sin tid och är redo för såväl nationella som internationella gäster och artister. Efter en påfrestande start är Jönköpings Teater, trots sina dryga 100 år idag, en välbevarad och mycket uppskattad pärla.