Like this event

Erik Dahlbergh

I Jönköping finns både Erik Dahlbergsgymnasiet, Erik Dahlbergsgatan och även i Huskvarna finns Erik Dahlbergsgatan men vad hade Erik Dahlbergh för anknytning till Jönköping/Huskvarna.

Uppväxttiden
Erik Dahlbergh, född Jönsson men bytte namn när han blev adlad 1660. Han föddes 10 oktober 1625 i Stockholm. Han var landshövding i Jönköping 1687-1693. Eriks far dog när han var 4 år och han växte upp i fattigdom. Hans moder dog när han var 10 år. När han var 13 år skickades han till en skriv-och räkneskola i Hamburg av sin farbror. Senare utbildade han sig i ingenjörsvetenskap. Han blev skickad till Frankfurt am Main, här fortsatte han att läsa matematik och perspektivlära. Under tiden i Frankfurt am Main knöt han många värdefulla kontakter. 1656 ingick han i armén och blev generalkvartermästare-löjtnant. Men Erik fick pesten och blev borta en längre tid. Efter att han tillfrisknat gick han med i armen igen och blev framgångsrik i sin roll där.

Landshövding
1887 blev Dahlbergh landshövding i Jönköpings län, det var han fram till 1693. Här i Jönköping är han mest känd för att ha ritat gamla Rådhuset 1692. Slottskapellet i Jönköping ritades också av landshövding Erik Dahlbergh och uppfördes 1694. Även trivialskolans byggnad invid Kristine kyrka är han uppförare av. Dahlbergh tog initiativet att flytta vapentillverkningen från Dunkehalla och Jönköping till Huskvarna, som då blev Husqvarna vapenfabrik. Som idag finns kvar på samma ställe och på Husqvarna museum kan du lära dig mer. Dahlbergh utverkade under sin tid som landshövding att Grännas stadsprivilegier förnyades och gjorde slut på det tillståndet av ovisshet som fanns för staden efter grevskapets reduktion.

Arkitekt och tecknare
Erik Dahlbergh var känd som fästningsarkitekt, han har bland annat varit med om att ha byggt eller byggt om fästningarna i Göteborg, Malmö och Kalmar. Han fick ett uppdrag 1661 att ”geografiskt anteckna Sveriges förnämsta städer samt göra en kort beskrivning”. Det blev Suecia antiqua et hodierna (forna och nuvarande Sverige) ett planschverk som innehåller 353 stora planscher i kopparstick. Detta jobbade han på hela sitt liv.

Erik gick bort den 16 januari 1703, 77 år gammal. Han är begravd i Turinge kyrka i Södertälje i ett gravkor som han själv har ritat.