Like this event

Johan Printz

Den första november 1642 avseglade skeppen Fama och Svanen till Nya Sverige via Portugal, Kanarieöarna och ön Antigua. Med på resan var Johan Printz som hade utsetts till guvernör över Nya Sverige (New Sweden), som låg vid Nordamerikas östkust. Efter en omtumlande resa anlände de till Fort Christina den 15 februari 1643. Johan byggde det ståtliga residenset Printzhall på ön Tinicum, som han fått i donation.

Printz var en storvuxen man med sina 170 kilo. Han var sträng och gav ett respektingivande intryck. Han styrde över kolonin och försvarade den mot såväl holländarna som engelsmännen. Printz var guvernör för Nya Sverige i tio år och kom tillbaka till Sverige igen på våren 1654. Vem var då Johan Printz? Johan Björnsson (adlad Printz) föddes i Bottnaryds prästgård 1592 och var son till kyrkoherden Björn Hansson och Gunilla Svensdotter.

Johan började sin skolgång i Jönköping och fortsatte sedan till Skara och Linköping där han gick i gymnasieskola. 1618 skrevs han in på universitetet i Rostock och Greifswald. Pengabrist gjorde att hans studier där inte blev långvariga. 1620 besökte Gustav II Adolf Bottnaryd och gav Printz ett stipendium för studier, vilket gjorde att han kunde fortsätta sin utbildning i Tyskland.

Under det trettioåriga kriget blev Printz tvångsrekryterad till krigstjänst och avancerade till löjtnant. Han återvände till Sverige 1622 och fick anställning vid Gustaf Horns regemente. Han steg snabbt i graderna till överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente. Hans militära karriär i Tyskland fick en stor motgång i maj 1640 då han blev tvungen att överlämna den erövrade staden Chemnitz till motståndarna. Han reste då till Stockholm utan tillstånd och ställdes inför krigsrätt som fanflykting.

Johan Printz fick behålla sin grad som överstelöjtnant, men det beslutades att han skulle ”kasseras från regementet”. Med den domen som bakgrund är det lite förvånande att Johan Printz endast 18 månader senare utnämndes till guvernör över Nya Sverige. Han adlades något tidigare och fick då ett antal hemman i donation i Mo Härad som ligger i Jönköpings län. Här anlade han säteriet Gunillaberg, som fick sitt namn efter Johans mamma. Efter hemkomsten utnämndes Printz till överste och 1658 blev han landshövding i Jönköpings län. Han har med viss rätt blivit betraktad som staten Pennsylvanias förste grundläggare. Johan Printz gick bort den 3 maj 1663 i Jönköping och begravdes i Bottnaryds kyrka, Småland.

I rådhusparken i Jönköping finns en minnessten av landshövdingen Johan Printz.