Like this event

Häggeberg

Häggebergs och Granbäcks lövskogar, mellan Jönköping och Bankeryd, är ett vackert lövskogsområde med vidunderlig utsikt över Vättern.

Ett perfekt utflyktsmål en fin sommardag. Packa picknickkorgen och ströva i långsam takt, omgiven av ek, lind, ask och sälg. Här finns även småskaliga betesmarker med får och hästar. Och har du tur upptäcker du några av de sällsynta växter och djur som lever i naturreservatet, exempelvis den suboceaniska, dvärgsnigeln, den fuktälskande fjädermossan och den ovanliga svampen lundvaxing.

Att ta sig hit
Området ligger väldigt tätortsnära mellan Jönköping och Bankeryd, sydväst om Trånghalla. Ett delområde längs branten med mycket fina gamla lindbranter ligger längs Falköpingsvägen. Gå, cykla eller åk gärna buss till naturreservatet. Det finns även tre parkeringsplatser i anslutning till området.