Like this event

Madame Tingley

Madame Tingley föddes i Massachusetts, USA 1847. 1899 besökt hon Sverige och Visingsö för första gången. Hon blev mycket förtjust i landet samt ön och skulle återkomma flertal gånger till ön. Men vem var denna madame och vad gjorde hon på Visingsö?

Madame Tingley som hette Katherine i förnamn gifte sig 1888 med Philo B. Tingley, hon arbetade som socialarbetare i New York och kom då i kontakt med Teosofiska samfundet. Hon blev senare ledare för Teosoferna. På en av hennes resor till Sverige hade hon passerat Vättern och på håll imponerats av de vackra vyerna. Även ön med sina historiska minnesmärken hade gjort avtryck i henne. Här på denna vackra plats ville hon anlägga ett Europeiskt teosofiskt center.

Teosoferna

Teosofiska samfundet är ett religionfilosofiskt sällskap, som stiftades i New York 1875. 1895 splittrades rörelsen upp i flera delar efter interna maktspel. Madame Tingley blev då ledare för Teosofiska Samfundet i Amerika, som numera är Teosofiska Samfundet Pasadena och Teosofiska Samfundet Point Loma - Den Hague. Idag finns dessa två plus flertalet grupper till kvar i det som kallas för den Teosofiska rörelsen, deras ursprungliga valspråk är” Det finns ingen religion, högre än Sanningen.”

Fredskongress på Visingsö

Katherine startade även en Raja Yogaskola i Kalifornien, målet för skolan var att utveckla människor till osjälviskhet och att verka för internationellt broderskap över alla gränser. Detta koncept ville hon ta med sig till Visingsö och starta en skola där. Väl på Visingsö blev hon mött med motstånd och anordnade då en världskongress för fred där 1913. Kongressen hölls vid Visingsborgs slottsruin och i samband med kongressen uppfördes en utställningshall i grekisk stil som numera finns på Tempelgården. Deltagarna på kongressen var svenska och utländska författare och annan kulturelit. 1924 återuppfördes utställningshallen eller templet i Stigby till en samlingslokal och 1925 bedrev Madame Tingely en Raja Yogaskolan i den.

Raja Yogaskolan

Inom kyrkliga kretsar sågs teosoferna inte med blida ögon och ett protestmöte i Gränna drog stora skaror. På mötet utmålades teosofin som en hednisk lära. Trots dessa protester så startades en skola på ön. Raja Yogaskolan bedrev sin undervisning ute eftersom det var nyttig med frisk luft för kropp och själ. De som gick på skolan uppskattade denna typ av undervisning och de kärleksfulla och duktiga lärarna. Skolan höll sommarkurser och då undervisades det i teatern och musik för ungdomar.

Bilolycka

1929 råkade Katherine ut för en bilolycka i Tyskland. Hon blev transporterad till lasarettet i Jönköping och sedan vidare till Visingsö på egen begäran. Sina sista dagar vårdades hon på Kungsgården på Visingsö. Hon avled samma år den 11/7 av de skador som hon fått i olyckan. Katherines kropp kremerades och hennes aska sägs ha hamnat på två ställen, hälften skickades till Point Loma i Kalifornien och andra hälften ska ligga under den minnessten som finns på Visingsö.

Efter hennes död

Efter Katherines Tingleys död donerade dödsboet en stor summa pengar som en grundplåt till öns elektrifiering, vilken genomfördes lagom till jul 1930. Teosofernas verksamhet på Visingsö ebbade ut i och med andra världskriget och teosofernas samlingslokal kom att användas till flyktingförläggning både under och efter kriget. I dag ligger en av statens ungdomsvårdsskolor på platsen. Templet/samlingshallen såldes på 1950-talet till Olle Krantz (visingsökonstnär) som rev det och byggde sedan upp det på den plats där det ligger idag på Tempelgården i Säby på mellersta delen av Visingsö. Idag används det till konsthall.
En del av madame Tingleys och Raja Yogaskolans saker har hembygdsförening på Visingsö bevarat och på hembygdsgården finns ett Madame Tingleyrum.