Like this event

Valborg Franck

Valborg föddes i Jönköping den 21 december 1847. Hon fick namnet Valborg Jakobina Frank. 1885 flyttade familjen till Gränna. Valborg fick börja skolan i Ulrika Sophia von Strussenfelts skola. Men Valborgs skolgång blev inte lång då skolan upphörde 1859. Detta var den organiserade skolgång Valborg fick. Hon flyttade till sedermera till Stockholm. Där stannade hon några år och fick någon form av undervisning.

Väl tillbaka i Gränna som 18-åring fick hon en tjänst som guvernant hos kapten Hellman vid Södra Jordstorp. Senare fick hon en anställning som lärare hos familjen Blomgren. De bodde på Hvarfs prästgård och fadern var kyrkoherde. Valborg undervisade 2 döttrar och en son. När hon slutade hos kyrkoherde Blomgren fick hon mycket fina vitsord med sig.

1874 kom Valborg in på Kungliga Telegrafverket i Nora, att bli telegrafist var något Valborg hade drömt om att bli. Hon klarade proven i engelska, tyska och franska galant men underkändes i telegrafi och fick därför ingen examen. Nedstämd över resultat återvände hon hem till Gränna.

När Valborg kom tillbaka till Gränna hade Strussenfeldska skolan försvunnit, så nu fanns det ingen skola för flickor i Gränna. Så 1875 öppnar Valborg en privatskola för flickor, i ett rum i föräldrahemmet. Maxantalet var 20 elever och de betalde 6-10 kronor per månad beroende på vilka ämnen de läste. Några statliga anslag fick hon aldrig. Hon hade inga anställda utan undervisade i alla ämnen själv. I franska och matematik kände hon sig inte riktigt hemma och fick då anlita andra lärare som kunde hjälpa henne med dessa ämnen. Sång, gymnastik och musik fanns inte med på schemat, Valborg tycket det bara var moderniteter.

1893 öppnade hon skolan även för pojkar, hon fick ändra inriktning på undervisning då pojkar förväntades fortsätta till läroverket. Valborg tvivlade redan som unga att hon var bra på att undervisa men trots det firande hon 50-år med sin skola 1925. Idag är byggnaden museum och ligger på Grenna museums gård.

Redan 1856 kom Valborgs trotjänarinna Augusta in i familjen och det var kanske tack vare henne som Valborg fortsatte med sin undervisning. August dog 1927 fortfarande i tjänst hos Valborg, Det var strax efter Augustas död som Valborg slutade som lärarinna, då hon kände sig vilse efter väninnans/trotjänarinnas död. 1929 avled även Valborg 81 år gammal. Valborg efterlämnade ett stor bibliotek med litteratur efter sig.