Like this event

Wilhelm Tham

I Huskvarna står kyrkan där den står för att Wilhelm Tham bestämde det. På 1910-talet ligger i stort sett allt i Huskvarna där det ligger, för att brukspatron Tham vill ha det så.

  • Som enskild person är Wilhelm Tham den som påverkat både orten och företaget Husqvarna allra mest, säger Rickard Bindberg, f.d museechef på Husqvarna museum.

Med nytänk och framtidstro

När Wilhelm Tham kommer till Husqvarna 1872 är det ett företag som hans företrädare är på vippen att lägga ned. Vapenordrarna från staten sinar och den påbörjade tillverkningen av symaskiner har inte hittat sin marknad ännu. Wilhelm Tham sveper in med fart och fläkt och framtidstro. Han ser möjligheter ingen annan vågat se och under Wilhems tid som VD fördubblar han omsättningen 35 gånger.

  • De som är chefer här före honom var från släkten Ankarkrona och de var militärer allihop. För dem var det nog väldigt naturligt att man skulle hålla på med militärvapen och de hade förmodligen lite svårt att släppa detta. Tham hade inte den bakgrunden, utan hade lite nytänk och var en ganska framsynt man för sin tid, säger Rickard Bindberg.

Engelskt inspirerad

Wilhelm Tham är inte bara fabrikör. Han är också drivande för att Huskvarna ska bli en egen stad. Inspirerad av det han sett under besök hos släkten i England ser han till att Huskvarna byggs om till trädgårdsstad. Med andra ord en stadsplanering som bygger på många småhus med trädgårdar, odlingar av grönsaker och hönsgårdar. Han är en ganska bestämd herre som vill att arbetarna ska ha det bra. Han ordnar med läkare, skolor, bygger kyrka, missionshus och egnahemsområden. Han är väldigt mån om sina arbetare, men samtidigt ska de veta sin plats. Han bestämmer vem som får bo var och till och med ibland vad de ska heta.

  • Hade de redan tre Johan Karlsson på fabriken så bestämde han att den fjärde med samma namn fick heta Persson eller Andersson istället, sånt kunde Tham bestämma, säger Rickard Bindberg

En ärofull död

Wilhelm Tham dör, inte riktigt på sin post, men nästan. Fredagen den 2 augusti 1911 arbetar han som vanligt, men känner sig lite dålig. Senare på kvällen dör han hemma, troligtvis i en stroke.

  • Han såg sig nog lite som fadern här i Huskvarna. Han var ju religiös också och var säkert av den uppfattningen att han var utsänd för detta uppdrag på jorden. Att ordna med fabriken och staden här, säger Rickard Bindberg.