Like this event

Naturreservatet Huskvarnabergen

Som namnet antyder hittar du naturreservatet Huskvarnabergen i Huskvarna. Här kan du ströva omkring och få en härlig utsikt över Vättern. Två vandringsleder ansluter till Huskvarnabergen; John Bauerleden norrut till Gränna och Södra Vätterleden till Bottnaryd.

Huskvarnabergen ligger i det område som kallas Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Det upptar en 3,5 kilometer lång sträcka av förkastningsbranten mot Vättern och höjdplatån österut, där de högsta delarna ligger över 300 meter över havet. Reservatet är främst bildat för de geologiska och botaniska värdena, men friluftslivet är också betydelsfullt. Geologiskt ligger Huskvarnabergen på ett grönstenmassiv som sträcker sig från Tenhult i söder och till Vista kulle i norr.

Berggrunden, består av kalkrika grönstenar (diorit och gabbro), som är lättvittrad och därför ställvis har bidragit till en bördig jordmån. Höjdskillnaderna är stora i berg och dalar och lövrikedomen är stor. Växtligheten innehåller en rad ovanliga och sällsynta växter, särskilt i rasbranterna och bäckdalarna. Inom reservatsområdet finns ett stort antal promenadstigar och motionsspår.

På Huskvarnabergen hittar du friluftsområdet IKHP, som förutom vandringsleder erbjuder skidspår, både utför och längd och världsklassiga mountainbikespår. Områdets biologiska mångfald gör även att det växer bra här, bland annat kan du besöka Brunstorps gård, en fruktträdbank.