Like this event

Naturguide

Upptäck naturen med en egen guide för att hitta vägen till ännu fler besöksmål i Jönköpings kommuns vackra natur. Här får ni naturförhållanden med bildningshistorik på pedagogiska platser. Träd, buskar, blommor och vilda växter i typiska naturtyper

Fågelguidning för grupper och enskilda där fokus kan vara fågelsjö såväl som lekplats för art. På hösten kan guidning i svampskogen bland mossor och lavar erbjudas. Guidningen är som regel upplagd för några timmar men kan om gömsle används ta hel natt och efterföljande morgon i anspråk.

Priset blir beroende på guidningens längd och tiden för förberedelse som krävs.