Like this event

Fågelmuseet

Med en fantastisk samling av vackra fåglar, ägg och fotografier är ett besök på Fågelmuseet ett måste. Här finns 1450 fåglar av 330 arter samt 2500 ägg av 281 fågelarter. Du möter gäss, änder, kråkfåglar, rovfåglar och småfåglar, men även svenska häckfåglar. I Jönköpings stadspark, med utsikt över staden hittar du museibyggnaden från 1914. Det är alltid fri entré till museet, där du kan njuta av naturen både inne och ute.

Fågelmuseet är en vacker röd tegelbyggnad likt ett fågelbo på en klippkant, högt över staden med en fantastisk utsikt. Museibyggnaden, som 1992 blev byggnadsminnesförklarad, är ritad av arkitekten Oskar Öberg. Museet har tre permanenta utställningar; fågel-, ägg- och fotosamlingen. De flesta är monterade från slutet av 1800-talet fram till 1910. Alla samlingar har donerats.

År 1913 skänkte regementsläkaren och amatörornitologen Herman Nyqvist (1856-1923) fågelsamlingen till dåvarande Stadsparkssällskapet i Jönköping. Ett storartat livsverk, då drygt 1000 av 1450 fåglar är skjutna och uppstoppade av Herman själv. I fågelsamlingen finns bland andra pilgrimsfalk, grönlandfalk, brushane, skedand, mellanspett, ringtrast och blåkråka.

Jägmästare Edvard Wibeck (1877-1972) donerade den stora äggsamlingen till Jönköpings stad år 1943. Av totalt 281 arter är cirka 170 stycken svenska och insamlade i fågelmarkerna kring Jönköping. Ytterligare två äggsamlingar har köpts in utöver Wibecks samling. Fem ägg av dvärgrördrom från 18 juni 1866 är de äldsta äggen i samlingarna.

Edvard Wibeck har tillsammans med läkaren, ornitologen och författaren Paul Rosenius (1865-1957), även tagit 300 fotografier som finns i museet. Edvards kamerautrustning finns bevarad i en monter.

Under sommaren arrangerar Fågelmuséet aktiviteter för stora och små – och du kan även låna utomhusleksaker för egen aktivitet i parken utanför

Läs mer om Fågelmuseet på www.fagelmuseet.jonkoping.se och om Jönköpings stadspark.