Like this event

Huskvarna stadsmuseum

Ta en färd under vattnet i Huskvarnaviken, se historien om medeltidsfästet Rumlaborg och den kulturhistoriska utvecklingen i södra Vätterbygden. I museets källare kan man se ett bildspel på dessa teman. Södra Vätterns äldsta båt, en stockbåt i ek finns också bevarad här.

Kruthuset i Huskvarna är Huskvarnas Stadsmuseum. Byggnaden var färdig 1771 och var specialbyggd för krutförvaring åt Husqvarna Krutbruk. För sitt ursprungliga ändamål blev Kruthuset överflödigt i början av 1900-talet. Under år 1928 uppstod planer på att göra Kruthuset till Huskvarna Stadsmuseum. 1939 fick Huskvarna Hembygdsförening dispositionsrätten till byggnaden. Det skulle dock dröja till 11 september 1949 innan invigning kunde ske till stadsmuseum. Den 28 oktober 1965 flyttades Kruthuset 17 meter österut på grund av motorvägsbygget av E4.