Lillåleden

Lillåleden är en tätortsnära vandringsled på 2,6 km som går mellan parkeringen vid Attarpsbadet och Vättern.

Lillåleden började byggas hösten 2018 efter önskemål av föreningar och allmänhet. Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen har varit aktiva i planeringen och gjort informationsskyltar om natur och kultur längs med ån.

Tillgänglighetsanpassad

Mellan Attarpsbadets parkering och fram till Kortebovägen, vid Brandstationen, är leden tillgänglighetsanpassad, en sträcka på drygt 1 km.

Sträckan mellan Kortebovägen och Furuvik går leden längs med ån på grusstigar och spänger. Mellan Furuvik och Vättern går leden på nordvästra sidan av Lillån på befintliga stigar och på spänger vid Vidablick.

I norra delen är Lillåleden markerad med stolpar med neongrön färg. Leden kommer att utvecklas i norra delen och gå närmare ån när det nya reningsverket i Bankeryd är byggt.