Like this event

Lillåleden & Tjuvanabben

Lillåleden & Tjuvanabben går på stigar och spänger genom naturstråk i Bankeryds samhälle. Ledens längd är totalt 6,3 kilometer. Sträcka längs med Lillån, 2,6 kilometer, samt en rundslinga längs Vättern och i skogen, 3,7 kilometer.

Lillåleden började byggas hösten 2018 efter önskemål av föreningar och allmänhet. Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen har varit aktiva i planeringen och gjort informationsskyltar om natur och kultur längs med ån.

Tillgänglighetsanpassad

Mellan Attarpsbadets parkering och fram till Kortebovägen, vid Brandstationen, är leden tillgänglighetsanpassad, en sträcka på drygt 1 km.

Sträckan mellan Kortebovägen och Furuvik går leden längs med ån på grusstigar och spänger. Mellan Furuvik och Vättern går leden på nordvästra sidan av Lillån på befintliga stigar och på spänger vid Vidablick. Mellan Sjöåkra och Berghalla går en rundslinga på stigar längs med Vättern och i skogen.

Utsikten från Tjuvanabben

Lillåleden markerad med stolpar med neongrön färg.

Parkering finns vid Attarpsbadet, Furuvik och Vidablick.

Karta