Like this event

Mickel

I det lilla samhället Tenhult någon mil sydöst om Jönköping finns det ett flertal plaster som börjar med namnet Mickel här hittar du b.la. Mickelsväg, Mickels plan och Mickels pizzeria. Men vem var då denna Mickel?

Mickel Jönsson levde i Tenhult på 1500-1600-talet. Han var skogsvaktare och förvaltade skog åt kung Gustav II Adolf. År 1612 var det ett stort slag i Tenhult, striderna började vid Uvaberget och fortsatte mot Juterödjorna (ungefär där Tenhultskolan ligger idag). Mickel anförde 500 bönder mot danskarna. Innan striderna påbörjat höll Mickel ett tal till bönderna och la upp en plan att ligga i bakhåll för danskarna. Många av danskarna dog och så även många av Mickels bönder, det sägs att Mickels son var en av dem som inte klarade sig. Mickel och hans män avgick med segern och i och med denna seger var danska invasionen av Sverige över. Mickel blev senare dekorerad med en medalj av kungen. Mickel dog någon gång under 1630-talet, troligvis 1634.

Några skriftliga dokument som berättar om slaget från tiden för slaget finns inte. Ett brev från en dansk officer vid namn Albert Skeel berättar att det varit strider i trakten av Jönköping. Det mesta som finns nedskrivet om Mickel och hans bedrifter baseras på vad som muntligen har berättats från generation till generation. Det första nedskrivna i skriftform om Mickel Jönssons strid mot danskarna skildras i "Historisk Beskrifning om Småland", tryckt i Karlskrona 1770.

Minnen från Mickel finns kvar än idag

Däremot finns det dokument med Mickels bomärke bevarade som visar att han verkligen levt i Tenhult och att han var en betydande man i kungens tjänst. 1842 restes en sten till minne av Mickel och slaget 1612 men 1897 byttes stenen ut då den hade fel årtal och var i dåligt skick. Den nya stenen placerades centralt vid järnvägstationen och står där än i dag. När stenen invigdes den 17 oktober 1897 var det den största festligheten som någonsin skådats i Tenhult. Fler än 2000 personer hade samlats för att vara med. Vid avtäckningen av stenen deltog många viktiga personer där en av dem var landshövdingen. Det spelades militärmusik och skyttegillet gick i parad. Esaias Collin författade i samband med avtäckandet av Mickels sten en dikt, och senare även en romansvit om Mickel vilken ytterligare spädde på mytbildningen kring Mickel från Tenhult.