Like this event

Smedbyn

De röda små stugorna i Smedbyn byggdes ursprungligen för arbete åt Husqvarna Fabriken, idag finns stugorna kvar och fylls av hantverkare och konstnärer.

Strosa gatan fram och känn dofter av det förgångna, ta en sväng ner till Smedbyparken och titta på hur Huskvarna ån flyter fram. I anslutning till Smedbyn finns slutet på det 116 meter höga vattenfall som forslar ån från huskvarnaberget ner i dalen. Detta vattenfall som en gång i tiden används som vattenkraft för att kunna tillverka vapen på Husqvarnas vapenfabrik. Detta vattenfall som är anledning till att fabriken byggdes precis här.

Historia

De låga små röda husen på ömse sidor om Smedbygatan byggdes i mitten av 1700-talet för de smeder, som där hade sin "manufaktur", i uppslagsböcker beskrivet som "verkstad med manuell tillverkning före industrialismen". I dag är det små röda husen iQ-märkta vilket innebär bevarandeskydd för en bebyggelse med kulturhistoriska värden.

Verksamheten flyttades så småningom till den närbelägna Husqvarna vapenfabrik och Smedbyn blev bostäder för de anställda, så kallade bolagshus. Av smedjorna finns endast Appelbladska smedjan bevarad, den anses vara från 1700-talets första hälft och kan ses med all sin utrustning. Idag har Smedbyn övertagits av konstnärer och konsthantverkare som har sin tillverkning och försäljning här. Smedbygatan är avstängd för biltrafik.