Like this event

Pustaleden

Pustaleden är 1,8 km. Utmed leden kan du även se ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader så som - Smedbyn - Husqvarna AB - Ebbes kraftstation - Örjansgården. Vandringsleden från Husqvarna museum till Ebbes kraftstation är naturskön med Huskvarnaån i en djup sprickdal.

Denna stadsnära vandringsled tar dig till sevärdheter vid Huskvarnaån som är ett av Vätterns största tillflöden.

Ån och vattenkraften i fallen är anledningen till att det byggdes ett gevärsfaktori här i slutet av 1600-talet. Ett par hundra år senare utvecklades det till den storindustrin genom vilken Huskvarna är känt.

Leden går genom lummiga ädellövskogar och förbi jätteträd, naturminnesskyddade bokar och 300-åriga ekar. Små broar och flera trappsteg hjälper dig fram i den branta terrängen. Den följer åfåran vars vatten går i en stor grön tub för att ge elkraft. På Fallens dag i augusti, släpper man på vattnet i dess fulla kraft.

Leden är, som namnet anger, rätt brant med ca 100 höjdmeter. Husqvarna AB vid leden har en 300-årig historia och är ett av de mest mångsidiga industriföretagen genom tiderna.

Parkering finns vid Smedbyn och Husqvarna museum.