Like this event

Mopeden - en svensk designhistoria

Mopeden har, fram tills nu, mest betraktats som ett nostalgiobjekt och sidospår, frikopplat från formhistoriska reflektioner och analyser. Men få andra fenomen i svensk nutidshistoria bär en så stark berättelse - om form, ungdomskultur och en tidsanda präglad av en smått obegriplig optimism.

Mopeden föddes genom en lagändring 1952, den blev ett allemansfordon med avsikt att öka arbetarklassens rörlighet i samhället. Utvecklingen blev explosiv - från motoriserade cyklar din genomdesignade fartåk. Mopeden var ett förprogrammerat fordon med en lagstadgad toppfart av 30 kilometer i timmen, men forminspirationen hämtades från amerikanska bilar, jetflyg och rymdraketer.

Datum

Fri entré

  • 2024-06-15 / 11:00 - 15:00
  • 2024-09-08 / 11:00 - 15:00
Jönköpings läns museum Dag Hammarskjölds plats 2