Like this event

Rosenlunds Herrgård

Rosenlunds herrgård har använts till allt från privatbostad till ungdomsgård. Efter att ha varit stängt i flera år, är Herrgården nu igång och används av kommunen som konferensverksamhet.

Huvudbyggnaden stod klar 1788 och förste ägaren var Gustaf Mauritz Posse, som var vice president vid Göta Hovrätt. Han var känd som något av en reformator inom svenskt lantbruk och Rosenlunds Herrgård kom att utvecklas till en mönstergård i regionen. Egendomen stannade länge inom Posse-släkten, men ägs sen 1936 av Jönköpings kommun.

Väster om huvudbyggnaden fanns tidigare en parkanläggning från sent 1800-tal. Den vidsträckta trädgården förvildades och växter igen under 1900-talet. Arkeologiska undersökningar visa att här har det funnits en strikt geometrisk trädgård med parterrer, gångsystem, trädplanteringar, fiskdamm och ett orangeri. Trädgården fanns antagligen på 1700-talet.

Öster om huvudbyggnaden låg tidigare en nyttoträdgård med fruktträd och grönsaksodlingar. Här anlades det första rosariet 1978 och har sen dess byggts om och utökats.

Rosenlund

Herrgården används idag till vigslar, konferenser, möten och kulturevenemang. Sommartid är herrgårdens sommarcafé öppet på nedre plan och det finns möjlighet att titta in och ta del av herrgårdens historia genom en ljudguide. Ljudguiden finns på www.jonkoping.se/posseberattar.

Om ni är en grupp som vill boka separat visning kan ni kontakta Rosenlunds Herrgård 036-10 51 66 eller rosenlundsherrgard@jonkoping.se