Like this event

Kaxholmens lövskogspromenad

I det lilla samhället Kaxholmen 16 km nordost om Jönköping hittar du denna lövskog. Kaxholmens lövskog är en ädellövskog i kuperad terräng. Här finns många stigar, mountainbike-bana och motionsspår. Området är beläget i Biosfärområde Vätterbranterna, strax öster om Kaxholmens tätort

I varierande lövskog med hassellundar och stora ekar finns denna rundslinga med flera anknytningar öster om IK Vistas idrottsplats i Kaxholmen, vid Landsjön. Lövskogen växer på en sluttning med åsar och raviner. Området var tidigare betesmark men är nu en varierad lövskog med flera hassellundar, stora ekar och andra lövträd. Här finns elljusspår och grillplats.

Stigen är bred och erbjuder kuperad terräng att promenerar i. Parkera gör du lättast vid IK Vistas idrottsplats.
Längd: 3,9 km