Like this event

Friaredalen

Friaredalen är en park med lek, sport och aktivitet för alla. Här finns en populär lekplats med stora klätterställningar, grillplats, ramp för skate och BMX samt en utmanande parkour- och utegymsanläggning. I parken kan man även njuta av grönskan, de pampiga träden och vackra vattenspeglar.

Lekplatsen är en av de största och populäraste i kommunen. Den är tillgänglighetsanpassad, erbjuder lek för alla åldrar och är ett välbesökt utflyktsmål för såväl förskolor som familjer.

Aktiviteter i parken

I Friaredalen finns en parkouranläggning där du kan öva upp din smidighet och kroppskontroll. Vill du ta dig fram på hjul finns en skateramp där du även kan köra med BMX-cykel. Skate-, BMX- och parkourytorna togs fram efter samråd med lokala ungdomars önskemål. I parken går det att åka skidskor på vintern och spela basket på sommaren. Vill du träna din styrka finns ett utegym med olika stationer.

Grönska och vatten i parken

Hundraåriga lindar och almar, en exotisk kaukasisk vingnöt, flera olika sorter av björk, vårblommande hägg, ljuvligt kakdoftande katsura är några av de spännande och vackra träd som går att hitta i parken.

Junebäcken som slingrar sig igenom Friaredalen fungerar som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn. Tekniska kontoret har breddat dammen för utöka dess kapacitet att ta upp vatten. Dagvattenhantering vid kraftiga skyfall är en av utmaningarna för Jönköping såväl som för andra städer som påverkas av förtätning och klimatförändringar. Stora parker som Friaredalen fyller en viktig funktion för staden som helhet.