Like this event

Girabäckens naturreservat

Girabäckens naturreservat, norr om Gränna har gått från att ha varit ett sandstensbrott till att bli en liten badstrand. Området ligger vackert intill Vättern och passar för bad och picknick, vill du hellre röra på dig finns det ett vackert strövområde vid ravinen.

Girabäckens naturreservat ligger 5 kilometer norr om Gränna, utanför byn Uppgränna. Bäcken rinner ner genom en ravin till Vättern och kring åfåran är artrikedomen magnifik. Nere vid Vättern finns en undanskymd liten sandstrand och också rester efter den lilla hamn varifrån man fraktade sten från det närliggande stenbrottet. Stenen användes bl a till hus-socklar längs Strandvägen i Stockholm.

Girabäckens ravin har en mycket varierande flora och fauna. Tidigare har området använts för brytning av sandsten. Nu är området ett fint strövområde. Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfald som finns i området.

Girabäcken är en del av Vätterbranterna, Biosfärområdet, som är ett unikt område från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

I området finns: Parkering Rastplats *Grillplats