Pärlstigen i Bottnaryd

En vandring på 2km som tar ca 30 minuter att gå.

Vandra runt den vackra kyrksjön och följ den utifrån biskop Martin Lönnebos ”Frälsarkransen”. Vandringen med Frälsarkransen startar och slutar vid klockstapeln påkyrkogården. Pärlsstigen är mycket lättvandrad

Stationer längs Pärlstigen

1 Gudspärlan (klockstapeln)
2 Tystnadspärlan (Minneslunden)
3 Jagpärlan (nere vid sjön)
4 Doppärlan (vid bryggan)
- Gläntan (vackraste utsikten)
5 Ökenpärlan (vid utsiktsplats)
6 Bekymmerslöshetspärlan (före bron)
7 Kärlekspärlan (på reveln)
8 Offerpärlan (på reveln)
9 Hemlighetspärlorna (på reveln)
10 Nattpärlan (på reveln)
11 Uppståndelsepärlan (vid kyrko- gårdsmuren)
12 Gudspärlan (klockstapeln, samma som station 1)
Texterna vid stationerna (ej Gläntan) är skrivna av Frälsarkran-sens skapare Martin Lönnebo, biskop emeritus, Linköping.

Bottnaryds kyrka