Like this event

Pärlstigen i Bottnaryd

Pärlstigen är en rundslinga runt Gårdsjön centralt i Bottnaryd. Det är en bred stig med flera sittplatser och möjlighet till bad.

Vandra runt den vackra kyrksjön och följ den utifrån biskop Martin Lönnebos ”Frälsarkransen”. Vandringen med Frälsarkransen startar och slutar vid klockstapeln påkyrkogården. Pärlsstigen är mycket lättvandrad och 1,9km lång.

Stationer längs Pärlstigen

1 Gudspärlan (klockstapeln)
2 Tystnadspärlan (Minneslunden)
3 Jagpärlan (nere vid sjön)
4 Doppärlan (vid bryggan)
- Gläntan (vackraste utsikten)
5 Ökenpärlan (vid utsiktsplats)
6 Bekymmerslöshetspärlan (före bron)
7 Kärlekspärlan (på reveln)
8 Offerpärlan (på reveln)
9 Hemlighetspärlorna (på reveln)
10 Nattpärlan (på reveln)
11 Uppståndelsepärlan (vid kyrko- gårdsmuren)

Texterna vid stationerna (ej Gläntan) är skrivna av Frälsarkransens skapare Martin Lönnebo, biskop emeritus, Linköping.

Parkering finns vid Församlingshemmet.