Like this event

Visingsö museum

Gamla Braheskolan på Visingsö är en kulturbyggnad med en unik historia. Den byggdes 1663 som tingshus för Visingsö. Tingshuset var en påkostad byggnad och unik genom att den byggdes i sten, då de flesta byggnader vid denna tid byggdes i trä. Visingsö ingick i Visingsborgs grevskap och greve Per Brahe d y bekostade byggnaden.

Tiden som tingshus blev kort. Efter reduktionen av Visingsborgs grevskap 1680 miste det sin funktion som tingshus. I stället togs det i anspråk för det nyinrättade gymnasiet i anslutning till den högre lärdomsskolan som hade inrättats av Per Brahe d y redan 1636. Från 1656 hade den sina lokaler i den närbelägna Kumlaby kyrka, som hade byggts om till skolhus.

Byggnaden fungerar numera som museum. Utställningen byggdes upp våren 1992 och visar Visingsö historia med särskild tyngdpunkt på grevskapstiden och byggnadens historia som tingshus och skola.

Öppettider

v 20- v 32 dagligen 8.00 - 15.30

Övriga tider efter överenskommelser med Braheskolan.