Like this event

Ryska krigsfångar

När vi idag anländer till Visingsö en strålande sommardag då Vättern ligger spegelblank är det svårt att föreställa sig att ön en gång i tiden var en plats där Sverige höll ryska krigsfångar under första hälften av 1700-talet.

Visingsö - rikets största krigsfångeläger

Under det stora nordiska kriget tog Sverige ett stort antal krigsfångar som lämnat påtagliga spår på Visingsö och då speciellt kring Visingsborgs slott där de var inhysta. Vid den här tidpunkten var Visingsö rikets största krigsfångeläger. Där satt ryssar, sachsare, danskar, polacker, engelsmän och holländare men ryssarna dominerade i antal.

Sjukdomar och svält

Förhållandena på fängelset Visingsborgs slott var usla. Sjukdomar spreds bland de tusentals fångarna. Många dog också av svält då det var svårt att förse dem med mat då förbindelsen med fastlandet inte fungerade. Flera av fångarna försökte rymma för att ta sig till Gränna och tigga eller försöka gå till Jönköping för att där klaga på hur illa det var ställt för dem i fånglägret på Visingsö.

Rysskyrkogården

Det var flera av fångarna som fick sluta sina dagar på ön. Många av dem dog av svält och av sjukdomar som härjade. De begravdes på det som kallas Rysskyrkogården och den var troligen i bruk 1716-1719. Gravarna är omärkta men där finns två monument som har rests på senare tid. Man tror att där ligger det cirka 200 ryssar begravda och sägnen säger att man bör hålla sig ifrån Rysskyrkogården nattetid...

Stora nordiska kriget

Stora nordiska kriget var ett krig som pågick mellan 1700 och 1721 i norra, mellersta och östra Europa. Kriget utkämpades mellan Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och 1710–1713 även Osmanska riket å ena sidan och å andra sidan en koalition bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland. Slutet på det Stora nordiska kriget sägs ha kommit med freden i Nystad 1721, i praktiken hade Sverige redan haft fred med flera länder. Kriget hade varat under många år och kostat landet mycket. I och med kriget slut hade Sverige inte längre någon dominans runt Östersjön.