Like this event

Erstad kärr, naturreservat

Erstad kärr är en unik flyttfågellokal. Kärret som är både naturreservat och Natura 2000-område, ligger vid Erstadsviken på norra delen av Visingsö och är det enda i sitt slag vid södra Vätterns stränder.

Vid Erstad kärr har de flesta av landets and- och vadarfåglar observerats, men du kan också se arktiska vadare som sandlöpare, spov- och kustsnäppa under flyttning. Här häckar också gravand, rörhöna, strandskata, rödbena, mindre strandpipare, gulärla, tofsvipa och vissa år svarthakedopping.

I kärret finns dessutom en stor skrattmåskoloni. De vaksamma skrattmåsarna ger skydd åt andra fågelarter genom att ettrigt jaga bort rovfåglar och andra inkräktare i kärret.

Från fågeltornet som är uppsatt på norra sidan får du fin utsikt över kärret och en av traktens bästa platser för fågelskådning.