Like this event

Vista kulle Naturreservat

Vista kulles höga höjder och branta stup ger en fantastisk utsikt över Vättern. Här får du också en bra blick över flyttfåglarna under hösten.

OBS! Bron över till Vista kulle är under renovering och lusthuset går därmed inte att nå från parkeringen.

Vista kulle hittar du vid Vätterns östra strand, naturreservatet är ett populärt utflyktsmål. Från toppen kan se över Vättersänkan och Skärstadsdalen. Här finns även kvarlämningar av en fornborg som vittnar om platsens betydande funktion genom tiderna.

Vista kulle består främst av grönsten, en bergart som lätt vittrar. Detta har i sin tur bidragit till en näringsrik mark med ovanliga örter, som exempel lungört, gulsippa och underviol. Besöker du Vista kulle under våren kan du få ta del av när den gula vårlöken blommar och lyser upp hela toppen.

Kulturhistoriskt område

Vista kulle har även kulturhistoriska värden med rester av en fornborg från folkvandringstiden, 400-500-talet efter Kristus. Den är en av fyra kända fornborgar i Jönköpings län.

I början av 1900-talet bröts byggsten vid Vista kulles västra sida, som därför har blivit mycket brant. Under denna period gick en smalspårig järnväg förbi kullen och genom berget. Idag går bilvägen på den gamla banvallen utmed Vista kulles branta sluttning.

Parkering finns vid Vistakullevägen. Det finns också en paviljong, där man kan njuta av fika och utsikt.