Like this event

Norrahammars Industri och bygdemuseum

I Norrahammars tidigare brukslokaler hittar du idag industri- och bygdemuseum som tar dig genom bygdens industriella utveckling, från mitten av 1800-talet till idag.

Norrahammars industri - och bygdemuseum hittar du mitt i Tabergsådalen, platsen hade en central betydelse för bruket, vilket också speglas i museets utställning. Museets har permanenta men även av tillfälliga utställningar. Genom ett besök på museet kommer du få en förståelse för den industriella utvecklingen och för brukets betydelse för bygden.

Industrimuseet i Norrahammar, har säsongsöppet och är ett genuint litet museum uppbyggt med stort engagemang och kunnande.

Museet har parkeringsplats precis utanför entrén.