Like this event

Franciskusleden

Franciskusleden är en pilgrimsled på 93 km som sträcker sig från Jönköping i söder till Alvastra i norr. En vandring här bjuder på vackert landskap och närhet till Vättern. Här kan du även uppleva historiens vingslag då leden i alla tider varit en välanvänd sträckning för såväl kungar som pilgrimer.

Franciskusleden sträcker sig från Alvastra till Jönköping och är 93 km lång, men går lätt att dela upp i dagsetapper. Önskar du en längre vandring når du leden om du börjar i Byarum och leden blir då 127 km lång. I Byarum ansluter leden till Munkaleden som går söderut till Nydala kloster och i Alvastra ansluter den med Klosterleden som går till Vadstena. Tack vare dessa anslutningar är Franciskusleden en del av ett nätverk av pilgrimsleder i Sverige och Europa som sammankopplar Santiago de Compostella i Spanien med Nidaros i Norge

Flera sevärdheter längs med leden
Längs med Franciskusleden finns det flera delar av sträckan som bjuder på en levande landsbygd och flera populära och sevärda besöksmål att upptäcka. Den norra delen av leden går rakt igenom Gränna och där passar en paus för fika, mat eller kanske en liten polkagris alldeles utmärkt. Längre fram på leden går du igenom Äppledalen med alla dess entreprenörer och besöksmål. Söder ut vandrar du igenom såväl Huskvarna som Jönköping och här finns såklart allt du kan behöva, från logi till mat och dryck.

Historisk vandringsled
Längs Franciskusleden har många vandrat tidigare. Luffare har vandrat där, kungar har ridit sin Eriksgata och pilgrimer har sökt sig till Vadstena och förbi. I Jönköping grundades 1283 ett franciskankloster, precis intill Munksjön, som fått sitt namn därefter. I och med klostret etablerade sig franciskanerna i Jönköping och sammankopplade klostret med andra viktiga kloster i Sverige. Därmed blev Franciskusleden en viktig led.

Flera anslutningsleder och olika färgmarkeringar
Det finns flera anslutningsleder till Franciskusleden, däribland John Bauerleden, Södra Vätterleden och Tabergs-å-leden. Franciskusleden är markerad med vit-röd färg samt med pilgrimssymbolen. Leden är ibland sparsamt markerad där den följer en given väg eller stig. På sträckan mellan Huskvarna och länsgränsen sammanfaller Franciskusleden till stora delar med Biosfärleden Franciskus. Denna led är markerad med grön färg och en blå skylt. Söder om Gränna sammanfaller Franciskusleden bitvis också med John Bauerleden som är markerad med orange färg.

Ta dig hit

Du kan ansluta till Franciskusleden var helst du önskar. Såväl i Gränna som i Huskvarna, Jönköping och Taberg finns det gott om parkeringsplatser och busshållplatser i närheten av leden. Se länkar för detaljerad karta.

Allemansrätten
Allemansrätten gäller inte fullt ut på de delar av leden som går igenom olika naturreservatet, läs mer på Länsstyrelsens webbplats. Friluftsliv och allemansrätten, lansstyrelsen.se

Fakta
• Längd på vandringsled: 93 km
• Svårighet: Varierad svårighetsgrad
• Kategori: Vandringsled/Pilgrimsled
• Finns det vattentillgång? Kan man fylla på sin vattenflaska? Ja (via kyrkor längs med leden)
• Finns vindskydd? Ja
• Finns grillplatser/rastplats? Ja
• Finns toalett? Inga uppmärkta på kartan, men flera alternativ längs med leden i och med stadsnära vandring.
• Färgmarkering i naturen: vit-röd
• Tillgänglighet: Varierad tillgänglighet
• Parkeringsmöjligheter: Flera

Adress
Du kan ansluta till Franciskusleden var helst du önskar. Se här för detaljerad karta.