Eskiltorps ormgranar

Vill du se lite mer märkliga granar är Eskilstorps ormgranar helt rätt. Ormgranar har ett märkligt utseende med färre och oftast längre grenar än normala granar.

Eskilstorps ormgranar hittar du fyra kilometer söder om Lekeryd, här hittar du även en mindre parkeringsplats. Från parkeringen kan du följa en markerad stig som går längst med kanten av en åker, denna stig tar dig till en hage med en torpgrund och ett par ormgranar. Ormgranar får sitt säregna utseende på grund av en mutation, vilket gör att de kan växa flera år utan att stammen eller grenar bildar sidoskott.

Enligt sägnen är den äldsta granen i detta området cirka 150 år och planterades av soldat Esk som tagit med sig plantan från Ryssland, där han kämpade i Svensk-ryska kriget. Rester från soldat Esks torp hittar du i naturreservatets östra del, på den öppna ängsmarken.