Ungdoms-SM i simhopp

Ungdoms-SM i simhopp avgörs under helgen på Rosenlundsbadet, Jönköping. För att få vara med och tävla i ungdoms- SM får deltagren inte vara äldre än 18 år.

Man tävlar på höjderna 1 och 3 m svikthopp samt höga hopp från 5, 7,5 eller 10 meter. Detta är en av få tävlingar i simhopp som genomförs i landet under pandemihösten 2020. Tävlingstider bestäms efter anmälningstidens utgång, se Jönköpings Simsällskaps hemsida.

Detta kommer bli tävlingsdagar med hög precision och detlajer kommer vara avgörande.

Simhopp som sport

Simhopp är en idrottsgren inom siming, där idrottaren skall hoppa från en viss höjd, utföra olika rörelser och sen landa i vattnet. Inom simhopp är samspelet mellan starka muskler och precision viktig. Simhopp är en bedömingssport och tävlingar avgörs med andra ord genom poängbedömning. Bedömningen gör av flera domare på en skala mellan 0.0 till 10.0. Varje hopp har en viss svårighetsgrad. Simhopparna genomför det antal hopp som ingår i tävlingsserien och samtliga hopps poäng läggs ihop och multipliceras med hoppets svårighetsgrad, vilket sen ger en totalpoäng. Vinnare blir den hoppare som har högst totalpoäng.

Datum

Fri entré.

  • 2020-12-11 / 00:00 - 00:00
  • 2020-12-12 / 00:00 - 00:00
  • 2020-12-13 / 00:00 - 00:00
Rosenlundsbadet Elmiavägen 4