Like this event

Trådrullatåget

År 1894 öppnades Jönköpings-Gripenbergs järnväg, som i folkmun kallades för Trådrullatåget. Den smalspåriga järnväg som var tänkt att gå mellan Jönköping och Gripenberg men som aldrig kom längre än till Vireda.

Första tiden
Första spadtaget togs i början av 1893. Initiativtagare till järnvägen var Greve James Hamilton på Lyckås Gård. Det gick först trögt att få genom att en järnväg skulle byggas, men när Wilhelm Tham kom med på tåget, började järnvägen byggas. I april 1894 invigs den första sträckan Jönköping – Huskvarna av Oskar II, senare tillkommer sträckan till Drättinge, så småningom till Lyckås som var slutstation fram till 1900 då sträckan till Vireda blir färdig.

För att dra ner kostnaderna gjorde man spåret till ett smalspår på 60cm istället för de vanliga idag 143 cm. Ett annat sätt att hålla nere kostnaderna var också att bara ha spår till Vireda istället för Gripenberg som det var tänkt för från början. I Gripenberg stannade de stora godstågen men nu fick man frakt gods på annat sätt mellan Gripenberg och Vireda.

Användning/Sträckning
Banan skulle fylla mångas behov, bland annat ville Husqvarna vapenfabrik frakta gods på den, de ville egentligen hellre ha ett normalspårigt spår, medan godsägarna och landsbygdens övriga befolkning behövde enklare transporter. Banan började i Jönköping, där idag Erik Dahlbergsgymnasiet ligger, spåret gick via Huskvarna, Vistakullevägen, Drättinge, Lyckås, Bunn, Stora Hultrum till slutstation Vireda.

Tåget kallades i folkmun för trådrullatåget, då hjulen såg ut som små trådrullar. Tåget var ett populärt turisttåg till Vista kulle. Hit kunde man om söndagarna åka och klättra upp för berget. Turister åkte även med för att åka och bada vid Landsjön och Bunn. I de smala vagnarna satt man mitt emot varandra, under vissa perioder kunde det vara så att man fick kliva av och hjälpa tåget upp för backen vid Gisebo. 1935 lades spåret ner då lönsamheten var dålig och konkurrens från bilar och bussar blev för stor. Och bara några år senare var allt borta.

Trådrullatåget idag
I dag finns inget kvar av järnvägsspåret. Men mellan Gisebo och Kaxholmen kan man åka den gamla banvallen och passera bergvallen och Vista kulle, här finns även stationshuset kvar men är idag en privatbostad, som så många av de gamla stationerna är. I ena änden av Vistakullevägen ligger Skärstad museum där det fram till 2006 fanns ett lok, nummer 9, som var det sista loket som trafikerade Gripenbergsbanan det byggdes 1915 i Motala verkstad. Lok nummer 9 finns idag i Mariefred och är i bruk där. På museet idag hittar du bilder, tidtabeller och andra föremål från tiden då tåget gick precis utanför.