Summercamp 2020

Dagläger vecka 25 till 33 hela veckor. Man kan deltaga en eller flera veckor.

Summercamp 2020 är ett dagläger i samarbet med Östra Sk och Jss där du kan prova på både simidrott och bollsport.

Rosenlund