! Detta evenemang har redan varit

Rödingens och Öringens dag

Rödingen och öringen är två fiskarter som lever i Vättern och har sin lek under hösten.

Rödingen leker på Vätterns grund medan öringen vandrar upp i vattendrag som mynnar ut i sjön, exempelvis Hökesån, Tabergsån och Lillån. Du har mycket goda chanser att se båda fiskarterna under deras lek.

I Huskvarna hamn kommer du riktigt nära rödingen som under leken utvecklar en praktfull dräkt. Personal från Länsstyrelsen visar och berättar om lekande röding.

Arrangör: Länsstyrelsen, Jönköpings Kommun

Huskvarna hamn Huskvarna