Like this event

Riktlinjer kring covid-19

Trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet både för våra besökare, medarbetare och samarbetspartners. Vi följer noggrant och löpande myndigheternas rekommendationer och uppdateringar angående det nya coronaviruset.

Regeringens beslut kring allmänna sammankomster
Regeringen beslutade den 11 mars 2020 om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som begränsade antalet deltagare vid evenemang till 500 personer.

Den 27 mars 2020 tog regeringen ett beslut om en förändring i förordningen, beslutet gäller från 29 mars 2020 och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Den 22 oktober 2020 beslutade regeringen om ett nytt undantag från förbudsordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Beslutet gäller från 1 november 2020.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än åtta deltagare.

Regeringen kommer löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs.

Hur påverkar detta evenemang på Jönköpings Konserthus och Jönköpings Teater?
Några föreställningar genomförs, men anpassas utifrån rådande restriktioner. Det blir med reducerad kapacitet och publiken sitter utspritt i salongen.

Om restriktionerna åter skärps och det tillåtna antalet deltagare återgår till 50 personer, återköps de biljetter som sålts utöver de 50 första sålda.

Hur ska jag veta vad som gäller?
Information kommer mailas till dig som köpt biljett när vi har besked att ge. Vad som gäller för den föreställning du ska se kan du även läsa om på respektive evenemangssida.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer och anpassar våra salonger för din och vår trygghet. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns frågor och svar om till exempel symtom på smitta och hur viruset smittar. Läs mer om coronaviruset på Folkhälsomyndigheten.

Vad händer om ett evenemang ställs in eller flyttas?
Vi uppdaterar artikeln ”Föreställningar som påverkas av covid-19” på JKPG.com kontinuerligt med information.

Det är upp till varje arrangör om de önskar flytta fram eller ställa in. Det är även upp till varje arrangör när detta ska kommuniceras och vilka återbetalningsregler som gäller.

Hur kontaktas jag angående flyttade eller inställd föreställning?
Vi kontaktar dig i första hand via e-post, men i vissa fall även via SMS eller telefonsamtal. Tänk på att informationen går till den epost som angavs vid köptillfället. Har du köpt din biljett via en gruppresa så ber vi dig kontakta gruppresearrangören. Vi lägger även ut informationen på artikeln ”Föreställningar som påverkas av covid-19”. Du kan även mejla eller ringa Biljettservice vardagar kl. 09:30-16:30.

Får jag återlösa mina biljetter?
I de fall föreställningar ställs in eller flyttas fram så kommer vi att kontakta berörda biljettköpare med mer information. Möjligheten till att få biljetter återlösta skiljer sig beroende på vem som är arrangör. Det är arrangören som beslutar om biljetter ska återlösas eller ej vid ett inställt eller flyttat evenemang.

Vad har ni gjort för att jag ska få ett säkert besök på Jönköpings Teater och Jönköpings Konserthus?
Det är viktigt för oss att du som gäst, artister och våra medarbetare ska känna sig trygga.

  • Du och ditt sällskap får sitta tillsammans i salongen, och det finns tomma stolar och gott om plats till nästa gäst. Går du själv har din plats avstånd till nästa sällskap.

  • För att undvika trängsel vid toaletter, garderob, restaurang, foajé och biljettkassa har vi anvisningar som gör det enklare för dig att hålla avstånd till andra gäster.

  • I biljettkassa och garderoben har vi satt upp plexiglasskydd.

  • Handsprit finns tillgängligt runt om på Jönköpings Teater och Jönköpings Konserthus och vi har utökat våra städrutiner.

Du som köpt biljett får inför ditt besök ett mail med mer detaljerad information kring hur besöket ska gå till.

Hur många får sitta i publiken
Hur många som får sitta i publiken kan komma att ändras under hösten. Vi arbetar så flexibelt som möjligt och förbereder olika scenarier. Vi anpassar föreställningarna allt eftersom.

Vad kan jag som gäst göra?
* Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid milda symptom.

  • Tänk på att hålla avstånd och följa de markeringar som finns i huset.

  • Tvätta händerna! Precis som vanligt finns det tvål och vatten på toaletterna, plus att vi ställt ut handsprit runt om i lokalerna.

Ring eller maila oss istället för att besöka Biljettservice på Jönköpings Teater. Vi hjälper dig gärna med frågor kring biljetter, presentkort och återköp över telefon på 0771-211 300 eller via epost på info@destinationjonkoping.se

Hur köper jag biljetter?
Du kan som vanligt köpa biljetter online på hemsidan eller genom att kontakta Biljettservice. När du köper biljett online kommer systemet automatiskt spärra ett visst antal platser till nästa sällskap. När du och ditt sällskap kommer till Jönköpings Teater eller Jönköpings Konserthus kan det hända att ni blir placerade på andra platser. Allt för att öka säkerheten och möjligheten att hålla avstånd till andra gäster.

Tillfälliga avbokningsregler – avboka fram till 48 timmar innan föreställning.
För att du ska känna dig trygg med att köpa biljetter i dessa osäkra tider kommer vi under en period att tillämpa mer flexibla avbokningsregler. Detta innebär att du kan avboka dina biljetter fram till 48 timmar innan föreställningsstart, även utan läkarintyg. Detta för att du lätt ska kunna stanna hemma om du känner av lättare förkylningssymptom eller om du känner dig orolig. Precis som vid ordinarie bokningsregler kan du fram till föreställningsstart återköpa dina biljetter mot uppvisande av läkarintyg.

Hur länge gäller dessa tillfälliga avbokningsregler?
Dessa tillfälliga bokningsregler gäller så länge det finns restriktioner mot offentliga tillställningar som påverkar Jönköpings Teaters och Jönköpings Konserthus verksamhet. När restriktionerna lättar återgår vi till ordinarie bokningsregler.

På vilka föreställningar gäller dessa tillfälliga bokningsregler?
Vi kan endast erbjuda dessa bokningsregler för evenemang där Destination Jönköping står som arrangör. För övriga evenemang gäller som vanligt att biljetterna kan återköpas mot uppvisande av giltigt läkarintyg. På föreställningssidan för varje evenemang kan du se om de tillfälliga bokningsreglerna gäller.