Riktlinjer kring covid-19

Trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet både för våra besökare, medarbetare och samarbetspartners. Vi följer noggrant och löpande myndigheternas rekommendationer och uppdateringar angående det nya coronaviruset.

Vi får en del frågor kring kommande konserter.

Uppdatering onsdag 11 mars kl 20:40

Regeringen inför förbud för evenemang med fler än 500 deltagare. Vi på Jönköpings Konserthus har pågående diskussioner med de olika arrangörerna för kommande evenemang och kommer löpande informera om vad som gäller.

Läs mer om coronaviruset på Folkhälsomyndigheten.