Proposition Agria Star of Tomorrow 5-åringar

Här hittar du regler och information för Agria Star of Tomorrow 5-åringar, dressyr.

Öppet för

Öppet för 5-åriga hästar, födda 2014, samt 6-åriga fölston, såväl svenskfödda som utlandsfödda. Tävlingen är öppen för ryttare med licens från de nordiska länderna, Finland, Danmark, Norge och Sverige. Tävlingen är öppen för häst och ryttare med svensk licens, alt utländska ekipage enl TR I mom 150 Ston födda 2013 och som har haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 5-åriga hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. I samband med anmälan skickas en kopia på registreringsbeviset på minst ett föl. Om sto som har haft föl tävlar eller kvalar för Agria Scandinavian Champion redan som 5-åring kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-års klassen igen utan får då tävla i 6- års klassen. Ston som genomgått embryotransfer räknas ej som fölsto och kan ej deltaga bland de yngre hästarna. De 3 främst placerade hästarna från Falsterbo Horse Show 2019 är direktkvalade till semifinalen i Agria Scandinavian Champion för 5-åringar. Anmälningsavgiften måste dock vara erlagd före den 1 september. Maxantal startande på Jönköping Horse Show är 22 ekipage per årgång. 6 utländska hästar bjuds in att tävla, 3 hästar är direktkvalificerade från Falsterbo, 11 platser går att kvala in till. Vid färre antal starter i en årgång förbehåller sig arrangören rätten att utöka starterna i en annan årgång. Utöver de 20 kvalade har arrangören rätt att dela ut två wildcard.

Kvalificering

Deltagarbevis
Anmälan sker till dressyr@jonkopinghorseshow.com. Ange hästens namn, ålder och licensnr. När du betalar in anmälningsavgiften 1195 SEK (inkl. moms 6 %) på Jönköping Horse Shows bankgiro 759-6489, ska du också ange hästens namn, ålder och licensnr. Kval kan ske på alla regionala/2* dressyrtävlingar fr.o.m. fredagen 15 mars t.o.m. söndagen den 29 september 2019. Du kan börja kvala från och med den dagen du har registrerat dig samt betalat in anmälningsavgiften. Godkända kval 15–31 mars räknas vid betaldatum senast 31 mars. Vid betaldatum 1 april eller senare räknas inte godkända kval före betaldatum. Kval rids i ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2017” och ”FEI:s finalprogram för 5-åriga hästar 2017”, direktkval minst 76%. Kvalprocent skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser. Om antalet hästar som uppnår kvalgränsen är fler än de 11 platserna kommer de hästar med högsta sammanlagda procent på sina 2 bästa kvalprocent att ha företräde. Vid färre utländskt deltagande eller återbud plockas nästa häst på reservlistan in. Färdigkvalade hästar presenteras efter hand på Jönköping Horse Shows hemsida.

Ställning 5-åriga hästar

Här hittar du resultat för 5-åriga hästar.

Kval i utlandet

Hästar kan kvala utomlands under samma kvalperiod som gäller i Sverige. Dock gäller att deltagarbevis skall vara löst innan kval kan räknas och att hästen startar i samma klass som kvalen i Sverige. Resultatet skall styrkas genom att aktuell resultatlista mailas till dressyr@jonkopinghorseshow.com Kvalresultaten ska slutligen godkännas av Jönköping Horse Show.

Utländska ekipage och wildcard

Arrangören har rätt att bjuda in 6 utländska ekipage och dela ut 2 wildcard till tävlingen.

Anmälan till final

Kvalificerade hästar enligt lista på hemsida anmäler via Tdb. Anmälningsavgiften till finalen ingår i deltagaravgiften. Uppstallning bokas och betalas via Tdb.

Särskilda bestämmelser final på Elmia

Omgång 1 rids i ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2017” De 10 främst placerade i omgång 1, går vidare till omgång 2, som rids i ”FEI:s finalprogram för 5-åriga hästar 2017”. Båda omgångarna bedöms i allmänt intryck av av tre individuellt dömande domare.

Startordning Final omgång 1 och 2

Startordning i omgång 1 avgörs genom lottning. Omvänd startordning i omgång 2.

Antal hästar per ryttare

Ingen begränsning, dock kan ryttare med flera hästar inte räkna med ett stipulerat antal startande ekipage mellan sina starter.

Ryttarbyte

Det är tillåtet att byta ryttare mellan kvaltävlingar samt mellan omgång 1 och 2 i finalen.

Direktkval Falsterbo

De två främst placerade i finalen för 5-åringar på Jönköping Horse Show är direktkvalificerade till semifinalen för 6-åringar i Falsterbo 2020.

Ställning 5-åriga hästar

Här hittar du resultatet för 5-åriga hästar

Frågor

Frågor skickas till tävlingsledare Charlotte Esping mail: dressyr@jonkopinghorseshow.com

Tvist om regler

Jönköping Horse show och nationell samordnare dressyr SvRF i samråd.
Verifierade av Svenska Ridsportförbundet DK och TS DK 2019-03-25 TS 2019-03-28