Proposition 7-åringar Agria Star of Tomorrow

Nedan hittar du information och regler för Jönköping Horse Show 7-års dressyr.

Öppen för

Öppet för 7-åriga hästar, födda 2012, såväl svenskfödda som utlandsfödda. Tävlingen är öppen för ryttare med licens från de nordiska länderna, Finland, Danmark, Norge och Sverige. Tävlingen är öppen för häst och ryttare med svensk licens, alt utländska ekipage enl TR I mom 150. De 3 främst placerade hästarna från Falsterbo Horse Show 2019 är direktkvalade till semifinalen i Jönköping Horse Shows Agria Scandinavian Champion för 7-åringar. Anmälningsavgiften måste dock vara erlagd före den 1 september. Maxantal startande på Jönköping Horse Show är 22 ekipage per årgång. 6 utländska hästar bjuds in att tävla, 3 hästar är direktkvalificerade från Falsterbo, 11 platser går att kvala in till. Vid färre antal starter i en årgång förbehåller sig arrangören rätten att utöka starterna i en annan årgång. Utöver de 20 kvalade har arrangören rätt att dela ut två wildcard

Kvalificering

Deltagarbevis
Anmälan sker till dressyr@jonkopinghorseshow.com Ange hästens namn, ålder och licensnr. När du betalar in anmälningsavgiften 1195 SEK (inkl. moms 6 %) på Jönköping Horse Shows bankgiro 759-6489, ska du också ange hästens namn, ålder och licensnr. Kval kan ske på alla regionala/2, nationella/3 och elittävlingar/ 4* fr.o.m. fredagen 15 mars t.o.m. söndagen den 29 september 2019. Du kan börja kvala från och med den dagen du har registrerat dig samt betalat in anmälningsavgiften. Kval kan ske på alla regionala dressyrtävlingar fr.o.m. fredagen 15 mars t.o.m. söndagen den 29 september 2019. Du kan börja kvala från och med den dagen du har registrerat dig samt betalat in anmälningsavgiften. Godkända kval 15–31 mars räknas vid betaldatum senast 31 mars. Vid betaldatum 1 april eller senare räknas inte godkända kval före betaldatum. FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2018, FEI:s finalprogram för 7-åriga hästar 2018, Msv A:1 2016 direktkval 70% och FEI:s Prix S:t Georges 2018, direktkval minst 66%. Kvalprocent skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser. Om antalet hästar som uppnår kvalgränsen är fler än de 11 platserna kommer de hästar med högsta sammanlagda procent på sina 2 bästa kvalprocent att ha företräde. Vid färre utländskt deltagande eller återbud plockas nästa häst på reservlistan in. Färdigkvalade hästar presenteras efter hand på Jönköping Horse Shows hemsida.

Ställning 7-åriga hästar

Här hittar du resultat för 7-åriga hästar.

Kval i utlandet

Hästar kan kvala utomlands under samma kvalperiod som gäller i Sverige. Dock gäller att deltagarbevis skall vara löst innan kval kan räknas och att hästen startar i samma klass som kvalen i Sverige. Resultatet skall styrkas genom att aktuell resultatlista mailas till dressyr@jonkopinghorseshow.com Kvalresultaten ska slutligen godkännas av Jönköping Horse Show.

Utländska ekipage och wildcard

Arrangören har rätt att bjuda in 6 utländska ekipage och dela ut 2 wildcard till tävlingen.

Anmälan till final

Kvalificerade hästar enligt lista på hemsida anmäler via Tdb. Anmälningsavgiften till finalen ingår i deltagaravgiften. Uppstallning bokas och betalas via Tdb.

Särskilda bestämmelser final på Elmia

Omgång 1 rids i ”Prix S:t Georges 2018” De 10 främst placerade i omgång 1 går vidare till final, som rids i ”Prix S:t Georges 2018” Båda omgångarna bedöms av tre individuellt dömande domare.

Startordning

Final omgång 1 och 2 Startordning i omgång 1 avgörs genom lottning. Omvänd startordning i omgång 2.

Antal hästar per ryttare

Ingen begränsning, dock kan ryttare med flera hästar inte räkna med ett stipulerat antal startande ekipage mellan sina starter.

Ryttarbyte

Det är tillåtet att byta ryttare mellan kvaltävlingar samt mellan omgång 1 och 2 i finalen.

Frågor

Frågor Skickas till tävlingsledare Charlotte Esping mail: dressyr@jonkopinghorseshow.com

Tvist om regler

Jönköping Horse show och nationell samordnare dressyr SvRF i samråd.
Verifierade av Svenska Ridsportförbundet DK och TS DK 2019-03-25 TS 2019-03-28