Proposition 4-åriga hästar

Nedan hittar du information och regler för 4-åriga hästar, dressyr.

Öppen för

Öppet för 4-åriga hästar, födda 2015, samt 5-åriga fölston, såväl svenskfödda som utlandsfödda. Tävlingen är öppen för ryttare med licens från de nordiska länderna, Finland, Danmark, Norge och Sverige. Tävlingen är öppen för häst och ryttare med svensk licens, alt utländska ekipage enl TR I mom 150 Ston födda 2014 och som har haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 4-åriga hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 4-åringarna. I samband med anmälan skickas en kopia på registreringsbeviset på minst ett föl. Ston som genomgått embryotransfer räknas ej som fölsto och kan ej deltaga bland de yngre hästarna.

Maxantal startande på Jönköping Horse Show är 22 ekipage per årgång. 6 utländska hästar bjuds in att tävla, 3 hästar är direktkvalificerade från Falsterbo, 11 platser går att kvala in till. Vid färre antal starter i en årgång förbehåller sig arrangören rätten att utöka starterna i en annan årgång. Utöver de 20 kvalade har arrangören rätt att dela ut två wildcard.

Kvalificering

Deltagarbevis
Anmälan sker till dressyr@jonkopinghorseshow.com. Ange hästens namn, ålder och licensnr. När du betalar in anmälningsavgiften 1195 SEK (inkl. moms 6 %) på Jönköping Horse Shows bankgiro 759-6489, ska du också ange hästens namn, ålder och licensnr. Efter inbetalning av anmälningsavgiften mailas deltagarbevis/ resultatblankett som skall medföras till varje kvalificeringsplats. Deltagarbeviset/resultatblanketten har utrymme för 3 klasser, d.v.s. högsta antalet tillåtna kvalklasser/häst. Blanketten lämnas till arrangören före start, som efter klassen fyller i poäng/procent i klassen vilket intygas genom domarens namnteckning. Kvalklass rids i ”Allmänt intryck för 4-åriga hästar” med programuppläsare.

Kvalplatser
Flyinge 10-13/5
Borås 30/5-2/6
Strömsholm 6/6-10/6
Jönköping 2-5/8
Mantorp 31/8
Gärds Ryttarförening 8/9

De elva högst bedömda hästarna efter de sex kvaltillfällena går vidare till Jönköping Horse Show. Vid likaplacering avgör betyget för lösgjordhet. Vid färre utländskt deltagande eller återbud plockas nästa häst på reservlistan in. Resultat presenteras efter hand på Jönköping Horse Shows hemsida.

Ställning 4-åriga hästar

Här hittar du resultat för 4-åriga hästar.

Utländska ekipage och wildcard

Arrangören har rätt att bjuda in 6 utländska ekipage och dela ut 2 wildcard till tävlingen.

Anmälan till final

Kvalificerade hästar enligt lista på hemsida anmäler via Tdb. Anmälningsavgiften till finalen ingår i deltagaravgiften. Uppstallning bokas och betalas via Tdb.

Final

Finalomgång 1, ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år”, med programuppläsare.
Till finalomgång 2, Går de 10 främst placerade ifrån finalomgång 1 Finalomgång 2 rids i ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år”, med programuppläsare.

I båda omgångarna är hästarna två och två inne på banan och bedöms av tre individuellt dömande domare i allmänt intryck.

Startordning Final omgång 1 och 2

Startordning avgörs genom lottning.

Antal hästar per ryttare

Ingen begränsning, dock kan ryttare med flera hästar inte räkna med ett stipulerat antal startande ekipage mellan sina starter.

Resultaträkning

Bedömningen görs i ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år” i Finalomgång 1 och 2. Vid likaplacering i finalomgång 2 avgör poängen i omgång 1.

Direktkval Falsterbo

De två främst placerade i finalen för 4-åringar på Elmia är direktkvalificerade för semifinalen för 5-åringar i Falsterbo 2020.

Frågor

Frågor akickas till tävlingsledare Charlotte Esping mail: dressyr@jonkopinghorseshow.com

Tvist om regler

Jönköping Horse show och nationell samordnare dressyr SvRF i samråd.
Verifierade av Svenska Ridsportförbundet DK och TS DK 2019-03-25 TS 2019-03-28