Proposition 4-åriga hästar

Här hittar du information om 4-åriga hästar hoppning

Deltagare

Klassen är öppen för 60 svenskägda hästar. Hästar födda 2015, ej 5 åriga fölston. Hästen måste under 2019 genomfört minimum två (2) st felfria 100 cm hoppningar senast när ordinarie anmälan går ut, 2019-10-13 kl. 18.00. Häst som är anmäld och som per den 13 oktober inte uppnått kvalificeringskriterier får ej anmälningsavgiften återbetald. Platsen tilldelas då nästföljande häst på reservlistan

Anmälan till Jönköping Horse Show

Anmälan via TDB, max 64 starter i Jönköping Startavgift; 990 SEK betalas i samband med anmälan.

Inträdesband i Jönköping

4 band, ett till ryttaren, två till hästägare och ett till hästskötaren.

Uppstallning

Uppstallning bokas och betalas via TDB. Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast 16 november på uppstallning@jonkopinghorseshow.com. Observera att inga önskemål i TDB kommer att hanteras.
Tidigast ankomst tisdag 29 oktober kl. 15.00.

Uppstallning

Boxavgiften 1500 SEK, anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger. Boxavgiften måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad. Elavgift 700 SEK, anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger.

Boende

Se www.jonkopinghorseshow.se

Klasser

Onsdag 30 november
Omgång 1
100 cm, bed. A
(Rosett)

Torsdag 31 oktober
Omgång 2/ Final
100 cm bed. A
Alla från omgång 1 går vidare till omgång 2. Startordning I omvänd resultatordning från kvalet. Ekipage med 0 fel startar sist. Lottad startordning i felgrupperna. Ryttare som rider fler än 2 hästar har rätt till det startmellanrum som anges i TR.
(Hederspris, rosett)

Omgång 2 bedömning Final
Går som klass i klassen, omgång 2. Jury om två domare kommer utifrån bedömningsprotokoll utse de sex (6) bästa hästarna. Endast de felfria hästarna i omgång 1 blir bedömda i omgång 2. (5000, 3000, 1500, 1000, 1000, 1000 SEK)

Utrustning

Betsling 4-åriga hästar: Tvådelat eller tredelat tränsbett med runda ringar, där tygeln är fäst i ringen.

Bakbensskydd: Enligt TR III 306.6.1

Frågor

Skickas till: kontor@jonkopinghorseshow.com

Tolkning

Tolkning av reglerna sker av Jönköping Horse Show och nationell samordnare hoppning SvRF i samråd.

Välkommen till Jönköping Horse Show 30 oktober – 3 november 2019!
Organisationskommittén för Jönköping Horse Show

Lisen Bratt Fredricson
Jan Olof Wannius
Sylve Söderstrad