! Detta evenemang har redan varit

Naturpärlan Grantorps lindbrant

Grantorps lindbrant är en häftig nyckelbiotop i det planerade kommunala naturreservatet Häggebergs och Granbäcks lövskogar.

Samåkning från Resecentrums västra parkering klockan 17:30 eller så ses vi vid parkeringen vid telemasten nära Grantorpsbranten längs Falköpingsvägen klockan 17:45. Sluttiden är ungefärlig.

Kontakt: Dag Fredriksson
Arrangör: Jönköpings Kommun