Naturen tar över

Sju konstnärer eller grupper visar sina skisser inför öppnandet av projektet Naturen tar över som sker 23 augusti.

Naturen tar över är ett projekt vars syfte är att undersöka om konstnärliga gestaltningar kan bidra till ökad biologisk mångfald i detaljplanerade områden, antingen direkt eller genom att kommentera eller belysa olika aspekter av artrikedom och mångfald. Projektet vill också hitta sätt att vidga begreppet offentlig konst så att även tillfälliga eller semi-permanenta uttryck kan representeras. Sju svenska och internationellt verksamma konstnärer eller konstnärsgrupper kommer under sommaren 2020 att uppföra sinsemellan helt olika verk på området. I den här utställningen får du som besökare en möjlighet att fördjupa dig i deras gestaltningar och konstnärsskap.

Medverkande

Jan Carleklev, Jens Evaldsson, Gemenskapspraktik, Nonhuman Nonsense, SymbioLab, Katarina Vallbo och Sissi Westerberg.

Naturen tar över är ett samarbetsprojekt mellan Österängens Konsthall, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, finansierat av Statens Konstråd och Vätterhem.

Datum

Fritt inträde

  • 2020-08-15 / 11:00 - 16:00
  • 2020-08-16 / 11:00 - 16:00
  • 2020-08-20 / 11:00 - 18:00
  • 2020-08-21 / 11:00 - 18:00
  • 2020-08-22 / 11:00 - 16:00
  • 2020-08-23 / 11:00 - 16:00
  • Visa fler Visa färre
Birkagatan 8