! Detta evenemang har redan varit

Konstnären John Bauer 1882–1918

Lär känna konstnären John Bauer med hjälp av hans målningar, skisser, brev och fotografier.

Sagokonstnären John Bauer (1882−1918) växte upp i Jönköping. Han inspirerades av trakterna kring Södra Vätterbygden och återvände ständigt hit. Det var här han fångade miljöerna till sina ”Bauerskogar”, som han befolkade med fantasifulla väsen som troll och jättar, riddare och prinsessor. Genom stora samlingar av målningar, skisser och brev skildras här olika sidor av John Bauers konstnärskap.

Jönköpings läns museum