Like this event

Hakarps Kyrka

Ute på landsbygden vid Huskvarna ligger Hakarps socken med den lilla rosa korskyrkan som mittpunkt. Hakarps kyrka uppfördes på 1690-talet och är en populär kyrkan att både gifta sig och döpa sina barn i.

Ute på landsbygden vid Huskvarna ligger Hakarps socken med den lilla rosa korskyrkan som mittpunkt. Hakarps kyrka uppfördes på 1690-talet och är en populär kyrkan att både gifta sig och döpa sina barn i. Hur länge det funnits en kyrka i Hakarp vet man inte riktigt. Inte heller varför man byggde en kyrka så långt från då bebyggda trakter.

Historia
Kyrkan och kyrkogården ligger på höjderna öster om Huskvarna centrum och är omgiven av skogs- och åkerlandskap. Den nuvarande stenkyrkan är uppförd 1693-1694, på samma plats som det tidigare stod en medeltida träkyrka. Den nya kyrkan byggdes utanför den gamla som därmed kunde användas som gudstjänstlokal under byggnadstiden och delar av det medeltida timret finns återanvänt i torn-, tak- och golvkonstruktionen. 1694 revs den nedgången medeltida timmerkyrka till förmån för den nya kyrkan av sten. Denna finansierades dels genom rikskollekt, dels genom frikostig donation av ägaren till Hakarps säteri, general och tullinspektören Nils Arvidsson Hägerflycht. Det har föreslagits att Erik Dahlberg gjort ritningarna, men för detta finns inga belägg. Hägerflycht inköpte 1699 för kyrkans räkning en altaruppsats och predikstol från Eksjö stadskyrka. Även en femstämmig orgel skänktes. I gengäld för sin stora insats för kyrkans tillkomst fick släkten Hägerflycht gravplats under koret och patronatsrätt knuten till säteriet, det vill säga rätt att utse kyrkoherde.

Kyrkans utformning och utsmyckning
Stenkyrkan är utformad som ett grekiskt kors, med sakristian i det sammanbyggda nordöstra hörnet. Tak, torn och gavelrösten är spånklädda och fasaderna är slätputsade och avfärgade i rosa. Byggnaden är helt i linje med barockens ideal och skiljer sig därmed från den vanliga landsortskyrkan i plan och uppbyggnad. 1994 byggdes kyrkan ut åt väster för att få större utrymme för samling och förvaring. Fram till 1747 var klockorna upphängda i tornet, men på grund av att det inte klarade tyngden så flyttades de detta år till en nyuppförd klockstapel. Ingen besökare i kyrkan kan undgå att lägga märke till de omfattande och fantasifulla målningar som pryder taket. Det var 1729 som taket och läktarbröstet dekorerades av Edvard Orm från Jönköping.

Kyrkan idag
Hakarps kyrka är öppen dagligen men för att vara säker är det bra att höra av sig till pastoratsexpeditionen innan besök. Kyrkans bänkar ger plast till ca 300 kyrkobesökare.

Hitta hit

Adress
Hakarps kyrka 1, Huskvarna

Parkering
Parkering finns i anslutning till kyrkan. Ingen kollektivtrafik finns.

Tillgänglighet
Det finns ramp vid entrén, handikapptoalett, hörselslinga