Like this event

Hakarps Kyrka

Hakarps kyrka är en rosa korskyrka och sevärdhetskyrka som byggdes 1694. Det har innan stenkyrkan funnits två kyrkor: en stavkyrka, som byggts under 1100-talets mitt, samt en timmerkyrka, som uppförts omkring 1283

Kyrkan och kyrkogården ligger på höjderna öster om Huskvarna centrum och är omgiven av skogs- och åkerlandskap. Den nuvarande stenkyrkan är uppförd 1693-1694, på samma plats som det tidigare stod en medeltida träkyrka. Den nya kyrkan byggdes utanför den gamla som därmed kunde användas som gudstjänstlokal under byggnadstiden och delar av det medeltida timret finns återanvänt i torn-, tak- och golvkonstruktionen.

Stenkyrkan är utformad som ett grekiskt kors, med sakristian i det sammanbyggda nordöstra hörnet. Förmodligen svarade arkitekt Erik Dahlberg för ritningarna. Tak, torn och gavelrösten är spånklädda och fasaderna är slätputsade och avfärgade i rosa. 1994 byggdes kyrkan ut åt väster för att få större utrymme för samling och förvaring.

Ingen besökare i kyrkan kan undgå att lägga märke till de omfattande och fantasifulla målningar som pryder taket.