! Detta evenemang har redan varit

Fredagsfilm i Arkivhuset

Hopklipp av Harry Sandberg över rivningsfastigheter och andra miljöer i Jönköping.

Speltid: ca 25 minuter. Filmen rullar mellan klockan 14.00 och 16.00 i Rydbergrummet i Arkivhuset.

Arkivhuset