! Detta evenemang har redan varit

Digital teknik inom hälso- och sjukvården

Digital teknik inom hälso- och sjukvården – VR, serious games och appar förnyar vårdsektorn! Offentlig föreläsning - duon Maria Brovall och Kristina Björkman.

Att använda olika digitala verktyg som exempelvis serious game (lärande spel) och VR-teknik och mobila applikationer är relativt nytt inom hälso-och sjukvård. Forskare vill i samverkan med patienter, närstående och personal utveckla dessa digitala verktyg genom att arbeta praktiknära, teoribaserat och tvärvetenskapligt. Målet är att nå en ökad delaktighet samt känslan av förbereddhet för personer med olika kroniska tillstånd.

Maria Brovall visar på goda exempel på detta. I Thinking and Linking-projektet har ett serious game använts för att ge sjuksköterskestudenter och personal möjlighet att träna i att vårda svårt sjuka och döende personer i en säker och virtuell miljö. Ett annat projekt är ett försök att få väntetiden inför en kommande strålbehandling att kännas meningsfull istället för meningslös för patienter och närstående med hjälp av VR-glasögon och en mobilapplikation. Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet.

Boka biljett

Fri entré

Jönköping University Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hc113