Like this event

Biosfärområde Vätterbranterna

Vätterbranterna - storslaget och småskaligt! Vätterbranterna erbjuder ett variationsrikt område med natursköna miljöer och ovanliga arter.

På flera håll finns storslagna utsikter över Vättern bara ett stenkast från en småskalig kulturbygd. Här har människan under årtusenden format biosfären – den levande delen av jorden – och gör så än idag genom ett aktivt jordbruk. Östra Vätterbranten sträcker sig från Omberg i norr till Tenhult i söder.

Ett biosfärområde kan liknas vid ett levande världsarv. Till skillnad från världsarv, som bygger på att bevara platser och landskap, vill man inom ett biosfärområde både bevara och utveckla.

Välkommen till ett världsunikt levande landskap!

Karta